Építésügyi Dokumentumok

Építésügyi dokumentumok

Kérelem hatósági bizonyítvány kiadása iránt Letöltés
Bejelentés-köteles tevékenységek Letöltés
Kérelem Önkormányzati behajtási engedély iránt, Cserkeszőlő Községi Önkormányzat kezelésében lévő belterületi utakra a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek részére Letöltés
Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz Letöltés

Tájékoztató a házi kutak megvalósításáról és fenntartásáról

Letöltés
Kérelem rendeltetésmód változás miatti hatósági bizonyítvány kiállításához Letöltés
Telepengedély-köteles tevékenységek Letöltés
Ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés vagy engedély iránti kérelem és a változások bejelentése Letöltés
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására Letöltés
Településképi Arculati Kézikönyv Letöltés
Helyi építési szabályzat Letöltés
Cserkeszőlő Község 3/2018(II.13.) Önkormányzati rendelete Cserkeszőlő Község településképének védelméről Letöltés
Településképi véleményezési eljárás - kérelem Letöltés
Településképi bejelentési eljárás - kérelem Letöltés
Cserkeszőlő belterületi szabályozási terve Letöltés

Cserkeszőlő külterületi szabályozási terve

Letöltés

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2002 (VII. 12.) Ör. számú rendelete Cserkeszőlő Község Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról.

Letöltés