Széchenyi Terv Plusz

Pályázó neve                                      CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe                                       Dózsa György utca útburkolatának építése és felújítása Cserkeszőlőn

Szerződés száma                                TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00049

Támogatás összege                            149 998 999 Ft

Összköltség                                        149 998 999 Ft

A projekt megvalósításának kezdete                    2023.01.26.

A projekt fizikai befejezésének határideje            2025.12.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje           2026.03.01.

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Belterületi utak fejlesztése c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00049 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból bruttó 149 998 999 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási összegből az Önkormányzat a Dózsa György utca építését és felújítását végzi el. A támogatás 100 %-os intenzitású.

Jelen projekt keretében célunk a település infrastruktúrájának fejlesztése, ezáltal a lakosság életminőségének javítása, a településkép javítása, a helyi identitástudat erősítése, a lakosság helyben maradásának támogatása.

A fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ (TOP PLUSZ) Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívásában (kódszáma: TOP_Plusz-1.2.3-21) foglalt célokhoz és prioritásokhoz.

A projekt közvetlen célcsoportja a település teljes lakossága (tekintettel arra, hogy a felújítással érintett út belterületi lakóút). Közvetett célcsoportja a településen áthaladó, nem helyi lakosok.

A tervezett projekt keretében a Cserkeszőlő település belterületén található Dózsa György utca (hrsz. 601) burkolata kerül felújításra és egy szakaszon új pályaszerkezet kerül építésre.

A Dózsa György utca Cserkeszőlő egyik jelentős utcája, a 44. sz. országos főúttól indulva a település több gyűjtőútját köti össze, eljutást biztosít a 44. sz. országos főútról a település központjába, illetve több gyűjtő és lakossági utcába. A tervezéssel érintett szakaszon a 44. sz. országos főút és a Petőfi Sándor utca között jelenleg kiépítetlen földút, a Petőfi utca és a Béke utca közötti szakaszon rossz állapotú aszfalt útburkolat található. A kiépítetlen szakasz csapadékos időben sáros, nehezen járható, száraz időben a forgalom hatására porzik.

A beavatkozási terület a 44. sz. országos főúttól a Béke utca felé 235 m hosszú szakasz. Tervezésre került a kiépítetlen szakaszon új út pályaszerkezet kiépítése, hengerelt aszfaltréteg építésével, útburkolat mellett stabilizált padka építése, a nem megfelelő műszaki állapotú forgalomtechnikai elemek cseréje, a csapadékvíz elhelyezésére, illetve elvezetésére szolgáló föld-, illetve burkolt árkok kialakítása.

Tervezésre került a meglévő aszfalt burkolatú szakasz útburkolat felújítása hengerelt aszfaltréteg építésével, az útburkolat mellett stabilizált padka építése, a nem megfelelő műszaki állapotú forgalomtechnikai elemek cseréje, a csapadékvíz elhelyezésére szolgáló földárkok profilozása.

Jelen projekt keretében tervezett fejlesztést a Törökszentminklós térsége-Mezőtúr térsége-Kunszentmárton térsége számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánjuk megvalósítani. 

Pályázó neve                        CSERKESZŐLŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe                         Közkonyha fejlesztése Cserkeszőlő községben

Szerződés száma                  TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020

Támogatás összege              199 997 563 Ft

Összköltség                         199 997 563 Ft

Biztosítéknyújtásra köteles                            Nem

A projekt megvalósításának kezdete 2023.01.01.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2025.06.30.

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Helyi gazdaságfejlesztés c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00020 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a Magyar Államkincstár Jász Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság vezetője 199 997 563 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. Cserkeszőlő Község Önkormányzata az 5465 Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1. szám alatt található közkonyhát, a bölcsődei funkció áthelyezése után felszabaduló helyiségeket felhasználva, a jelenlegi 250 adagosról 500 adagosra bővíti.

Jelen projekt keretében tervezett fejlesztés megvalósítását a Jászság és Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térség számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánjuk megvalósítani.

A projekt a helyi gazdaság élénkítését szolgálja, mely hozzájárul a népesség megtartásához és a térségi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Cél a helyi meglévő kapacitások minőségi továbbfejlesztése, a szükséges konyhai infrastrukturális háttér kiépítése. A konyha működtetése a helyi alapanyagok beszerzésével hozzájárul a helyi kkv-k erősítéséhez, a helyi termékelőállításához, ezáltal a helyi gazdasági aktivitás növekedéséhez, mely közvetetten foglalkoztatásbővítést eredményez. 

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására kerül sor:

 I. Önállóan támogatható tevékenységek C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása II. Önkormányzatai, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása A főtevékenységen belül: c) Főzőkonyha és konyhai előkészítő fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, bővítése II. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a) akadálymentesítés - nem releváns b) szórt azbeszt mentesítése - projektünk esetében nem releváns c) energiahatékonysági intézkedések d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁUF c. dokumentum alapján. III. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése 

A projekt keretében tervezett tevékenység nem építési engedélyköteles tevékenységnek minősül. 

A projekt konkrét műszaki tartalma az alábbiak szerint kerül ismertetésre: 

Az épület eredetileg egyszintes, lapostetős bölcsődének épült, mely néhány éve egy jelentős átalakításon esett át, melynek keretében térdfalakra támaszkodó magastetőt kapott, valamint az így kialakított beépített tetőtérbe való feljutást biztosítandó, lépcsőházzal és egy lifttel bővült.

Jelenleg az épület földszintjén közkonyha működik, mely biztosítja az étel előállítását a közeli bölcsőde, óvoda és iskola számára, a tetőtérben pedig egy gyülekező tér került kialakításra. A földszinten kapott helyet a konyha, valamint az ezt kiszolgáló funkciók (előkészítők, raktárak, mosogatók), illetve a személyzeti funkciók (öltöző, WC, zuhanyzó). Ezen kívül ugyancsak itt található még két iroda, a gépészetet tartalmazó kazánház, illetve a jelenleg használaton kívül álló két bölcsődei foglalkoztató is.

Szerkezeti szempontból az épület külső falai kerámia blokkokból épültek fel, a válaszfalak kerámia válaszfallapokból és kisméretű téglából készültek, a födémrendszer pedig vasbeton gerendák közötti tálcás kialakítású. A tetőszerkezet térdfalakra támaszkodó fa fedélszék.

A jelenlegi konyha bővítését, többek között a használaton kívüli bölcsődei foglalkoztatók felhasználásával, a meglévő földszinti épületkontúron belül valósítjuk meg, így a beavatkozás sem a tetőtéri helyiségeket nem érinti majd, sem pedig alaprajzi bővítést nem tesz szükségessé.

A bővítés megtervezése során elsősorban a konyhatechnológiai funkciók és helységkapcsolatok szakszerű kialakítására fektetjük a hangsúlyt, figyelve a tiszta és szennyes útvonalak megfelelő elkülönítésére, illetve a technológiai egyirányúság biztosítására.

A fentieknek megfelelően az átalakítás főként válaszfalak bontását és építését foglalja magában, illetve új helyiségkapcsolatok kialakítását.

A fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program PLUSZ (TOP PLUSZ) gazdaságfejlesztési prioritásaihoz, hiszen a fejlesztések egy része a népesség megtartásához járul hozzá, másik részük pedig új vállalkozások megtelepedését (a már meglévők helyben tartását) ösztönző térszerkezet kialakításához járulnak hozzá.