Polgármesteri hivatal elérhetőségei

A polgármesteri hivatal azonosító adatai

Cserkeszőlő Község Önkormányzata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkszítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozta egységes hivatalát.

MEGNEVEZÉSE: Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala

A polgármesteri hivatal jelzőszámai

1. Adószáma: 15409852-2-16
2. Bankszámla száma: K&H Bank 10402551-50504857-52521032
3. KSH száma: 15409852-8411-321-16
4. Törzsszám: 1605795

Polgármesteri Hivatal a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével működő önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, jogi személy, mely alapító okirattal rendelkezik, és ügyrend szerint működik.

Ügyfélfogadás

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje

Hétfő 8:00 – 16:00
Kedd ügyfélfogadás nincs
Szerda 8:00 – 16:00
Csütörtök ügyfélfogadás nincs
Péntek 8:00 – 12:00

A polgármester ügyfélfogadási rendje

Varga Attila polgármester

Hétfő 14:00 – 16:00

Az alpolgármester ügyfélfogadási rendje

Horváth Attila alpolgármester

Hétfő 10:00 – 12:00

A jegyző ügyfélfogadási rendje

Dr. Tóth Dániel jegyző

Kedd 13:00 – 16:00

A képviselők fogadóórái

Képviselői irodaházban /volt hegyközségi iroda/

Polgármester

Varga Attila

onkormanyzat@cserkeszolo.hu
56/568-455

Alpolgármester

Horváth Attila

alpolgarmester@cserkeszolo.hu

Jegyző

Dr. Tóth Dániel

jegyzo@cserkeszolo.hu

Titkárság

Molnár Judit

56/568-455
onkormanyzat@cserkeszolo.hu

PR-tevékenység tervező, szervező

Szűcs Ágnes

kommunikacio@cserkeszolo.hu
70/324-5736

Adóügy

Bézi Mária

adougy@cserkeszolo.hu
56/568-454, 70/322-0144

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Miháczi Katalin

70/457-2060
csaladsegito@cserkeszolo.hu

Műszaki ügyintézés

Kiss Krisztina

56/568-451, 70/324-7518
epitesugy@cserkeszolo.hu

Igazgatási és kereskedelmi ügyek

Jusztin-Szabó Andrea

56/568-451, 70/324-7518
cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu

Szociális, anyakönyvi, gyermekvédelmi, lakcím ügyek

Szilágyiné Kardos Erika

56/568-458
igazgatas@cserkeszolo.hu

Munkaügy

Baranyiné Tompa Ilona
Merényi Krisztina

munkaugy@cserkeszolo.hu
munkaugy.bk@cserkeszolo.hu
56/568-457

Pályázat

Borbély Kitti

56/568-453, 70/367-1764
palyazat@cserkeszolo.hu

Gazdálkodás

Rab Beáta
Czeczonné Kiss Nóra
Szokolai Magdolna
Pásztor Zsanett
Birgés Nikolett
Szűcsné Gombos Edina
Varga Éva

penzugy.rb@cserkeszolo.hu
penzugy.ckn@cserkeszolo.hu
penzugy.sm@cserkeszolo.hu
penzugy.pz@cserkeszolo.hu
penzugy.bn@cserkeszolo.hu
penzugy.sge@cserkeszolo.hu
penzugy.ve@cserkeszolo.hu
56/320-243, 56/568-469
70/324-5778

Pénztár

Ráczné Győri Márta

penztar@cserkeszolo.hu
56/568-461

Gazdasági vezető

Nádas Éva

56/568-028, 70/431-4107
penzugy@cserkeszolo.hu

Tanyagondnoki Szolgálat

Karácson Melinda

70/457-4252
tanyagondnok@cserkeszolo.hu

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.

Harangozó András

20/488-9922, 56/568-459
beruhazo@cserkeszolo.hu
b
eruhazo.ha@cserkeszolo.hu

Hirdetések feladása

hirdetes@cserkeszolo.hu

Rendszergazda, IT hibák bejelentése

rendszergazda@cserkeszolo.hu