BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020-10-05 14:21

BURSA HUNGARICA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2021. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj A és B típusú pályázatot.

 

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

 

Hátrányos szociális helyzetű, aki:

- gyermeket nevel vagy gyermekét egyedül neveli,

- önfenntartó,

- árva, félárva,

- elvált szülők gyermeke,

- gyámolt,

- gyermekvédelmi szakellátásban részesül,

- fogyatékossággal élő, tartós beteg, családjában tartósan beteg vagy rokkant él,

- családjában munkanélküli van,

- a pályázó ingázik a lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között,

-kollégiumi ellátásban részesül.

 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető 2020. október 5. napjától – Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatal belső hirdető tábláján, ügyfélfogadási időben (hétfőn, szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig), illetve a www.cserkeszolo.hu honlapon.

,,A" típusú pályázati kiírás:

http://cserkeszolo.hu/storage/A%20t%C3%ADpus%C3%BA%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%202021.pdf

,,B" típusú pályázati kiírás: 

http://cserkeszolo.hu/storage/B%20t%C3%ADpus%C3%BA%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%202021.pdf

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5.

 

 

Varga Attila sk.

polgármester