"Ahol a víz az egészség forrása!"

Önkormányzat

modul-1 kepÁltalános Információk és Ügyintézés Tovább

Gyógy - és strandfürdő

modul-2 kepGyógyító, kellemes kikapcsolódás Tovább

Touring Hotel és Thermal Camping

modul-3 kepFelhőtlen pihenés, nyugodt környezet Tovább

Polgármesteri hivatal

modul-4 kepFontos dokumentumok és tudnivalók Tovább

Jurta tábor

modul-5 kepKaland és egyedülálló szórakozás Tovább

Autós kresz park

modul-5 kepAhol a picik játszva tanulhatnak Tovább

Eseménynaptár

Termál és Gyógyfürdő Fejlesztés

Belépés a weboldalra

touring hotel banner
cserkeapartman banner 300x280
relaxobanner
banner cserkesz
fahazbanner

Köszöntjük községünk weboldalán!

Mobil Belépés

Mobil Eseménynaptár

2016. április 06.
2016. március 26.
2016. március 09.

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről


A hirdetmény nagyban történő megjelenítéséhez kattintson az alábbi képre!


iskola2016
2015. október 29.

Tájékoztatás közvilágítási rendszer üzemeltetéséről, és hibabejelentésről


Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy 2015. augusztus 1-étől a Cserkeszőlő Községi Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján az ENERIN EPC Kft. végzi a községi közvilágítási rendszer üzemeltetési feladatait.

A közvilágítási rendszerben észlelt meghibásodást a Társaság hibabejelentés fogadására szolgáló elérhetőségein lehet bejelenteni, melyek az alábbiak:

Ügyfélszolgálat:
Név: Magyar Erik
Telefonszám: 06-70/390-7707
Faxszám: 06-93/999-689
E-mail cím: magyar.erik@ENERIN.hu
Online hibabejelentő: www.kozvilhiba.hu

Közvilágítási terület ügyintézője a Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatalban: Molnár László, 56/568-453

 
2015. június 16.

Lakossági Tájékoztató


Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az elmúlt időszakban tömegesen jelentkező többlethulladék elhelyezési igény megoldására, örömmel tájékoztatjuk, hogy az Inno-Szolnok Nonprofit Kft. cégjelzéssel ellátott 120 literes zsákok forgalmazását megkezdte.

A zsákok kizárólag a hetente rendszeresen keletkező hulladékmennyiségen felüli, alkalmanként keletkező, többlet mennyiség elhelyezésére szolgál, nem a heti hulladékszállítási kötelezettség kiváltására! Cégünk ezen zsákokat többletszolgáltatásként és nem a közszolgáltatásként biztosítja a lakosok és vállalkozások részére. A közszolgáltatás igénybevétele továbbra is kukás gyűjtési móddal lehetséges, zsákossal nem!

Zsák árusítás helyei:
A zsákokat a kihelyezett ügyfélszolgálatokon és szelevényi telephelyünkön árusítjuk.

Logós zsák eladási ára:
• 120 l-es logós zsák ára: 5 Ft/l + áfa, vagyis 600 Ft+áfa/db = 762 Ft/db
A zsákok forgalmazása mellett szelevényi telephelyünkön lehetőséget biztosítunk, a piaci áraknál lényegesen kedvezőbb feltételekkel, 120 és 240 literes edények megvásárlására is.

Kukák eladási árai:
• 120 l-es kuka ára: 10.000 Ft + áfa = 12.700 Ft,
• 240 l-es kuka ára: 14.000 Ft+áfa = 17.780 Ft
Reméljük, hogy a zsákok és kukák forgalmazásával rugalmasabbá tudjuk tenni hulladékszállítási igényeinek megoldását!

Inno-Szolnok Nonprofit Kft.
2015. június 01.

Községünkben is elérhető a mobilparkolás

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket és a településünkre látogatókat, hogy 2015. június 1-től Cserkeszőlőben is elérhetővé válik a MobilParkolás. Kijelölt fizető parkolóinkban kényelmesen mobiltelefonjukról is megválthatják parkolójegyüket! 

Tovább

2015. január 28.

Felhívás ebtartóknak!Tisztelt Lakosság!

Cserkeszőlő községben egyre több kóbor kutya található a közterületeken. Ennek oka lehet egyrészről, hogy az állattartó szabadon engedi az ebet a közterületre, nem gondoskodik a kutya szökésének megakadályozásáról illetve sajnos előfordulhat az is, hogy egyszerűen kiteszik az állatot és nem gondoskodnak a továbbiakban róla.
 
Az állattartást szigorú jogszabályok szabályozzák. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban Ávtv.) 3.§. 1. pontja értelmében állattartó az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot vagy az állatállományt gondozza, felügyeli.
 
Az Ávtv. 5. §. (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. Az az állattartó, aki a kutyáját a közterületen szabadon tartja illetve aki nem gondoskodik a kutya szökésének megakadályozásáról az állattartási szabályokat megsérti és állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírság mértékét az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.
 
Felhívom minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját a közterületre ne engedje ki, elkerített helyen tartsa illetve amennyiben a kutya tartási helye nem elkerített helyen található, az ebet kösse meg.
 
Felhívom a figyelmet továbbá arra, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4.§. (1) bekezdése szerint az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
 
- a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként;

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölt eb oltható.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet 17/B.§. (10) bekezdése értelmében 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható.

Kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy az oltásra valamint chipre vonatkozó szabályokat tartsák be, mert amennyiben elmulasztják az eb oltását és chippel való ellátását, állatvédelmi bírság kiszabására kerülhet sor.
 
Ezen felhívásom azon lakosoknak szól, akik állattartók és nem tartják be az állattartási szabályokat. Az önkormányzat megpróbálja a kutyákat befogatni és állatmenhelyre szállítani és a befogás költségét (20.000 Ft/eb) tulajdonosra hárítani.


Cserkeszőlő, 2015. január 23.
dr. Héczei Eszter sk.
jegyző
2015. január 08.

Tájékoztatás a magánfőzésben előállított párlat jövedéki adójának változásáról


Tisztelt Adózók!

A magánfőzésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-jétől jelentős mértékben megváltoztak.

Magánfőzésnek továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.

Változik a magánfőző definíciója: magánfőzőnek az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint, melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti önkormányzatnak a bevétele.

A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány az önkormányzat adóhatósági dokumentumai között megtalálható.

Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Egy desztillálóberendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti a bejelentésről a többi érintett hatóságot. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az önkormányzat adóhatósági dokumentumai között megtalálható.

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.

Az adóraktár részére történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja.

Cserkeszőlő, 2015. január 8.


dr. Héczei Eszter
jegyző
2014. szeptember 04.

TISZTELT CSERKESZŐLŐI LAKOSOK!

A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (tagjai: Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Martfű, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug) az érintett településeken ivóvízminőség-javító beruházást valósít meg.

Tovább

2014. július 10.

Tekintse meg fürdőnk virtuális sétáját!

Örömmel értesítjük kedves látogatóinkat, hogy elkészült fürdőnk virtuális sétája, mely a www.cserkeszolofurdo.hu oldalon található "Virtuális Séta" gombra kattintva érhető el.

Tovább

Alkategóriák