2020. november 10. éjféltől a Kormány az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedéseket vezetett be.

2020-11-11 21:51

2020. november 10. éjféltől a Kormány az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedéseket vezetett be.

-    Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, este 8 óráig mindenkinek haza kell érnie. Felmentés -okirattal igazolva- csak a munkába és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehet. 

-    Minden gyülekezés tilos.

-    Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

-    Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az a rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

- A szálláshelyek turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.

- Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.

- Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

- A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, közfürdőket, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcsolyapályákat.

- A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

- Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határontúli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

 - Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak.

 - Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg.

 - Esküvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az eseményen csak meghatározott személyek vehetnek részt.

- Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak szerint - hetente tesztelni kell.

- A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező.

Maszkviselési szabályok megerősítése

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot olyan módon viselni, hogy az a szájat és az orrot folyamatosan eltakarja. Kötelező lett a maszkhasználat 10000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületein és a települési önkormányzat által kijelölt közterületeken, nyilvános helyeken. Kivéve sporttevékenység során, parkokban, zöld területeken. Kötelező a maszk viselése üzletekben, irodákban, postán, ügyintézés céljából, tömegközlekedési eszközökön és minden olyan helyiségben, ahol azokra várakoznak, vendéglátó üzletekben, vendégként és munkavégzés során, egészségügyi intézmény területein (kivétel az ápolt beteg a kórteremben), szociális intézményekben

Kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok

Este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy szálláshelyén tartózkodni.

Ettől eltérni rendkívüli esetekben lehet. Életvédelmi célból, munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre történő közlekedés céljából, versenyszerűen sportoló számára tartott edzés és versenysport rendezvényen való részvétel céljából, valamint a helyszínre és a helyszínről való közlekedés céljából.

Kutyasétáltatás céljából este 8 és reggel 5 óra között megengedett a közterületen való tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el. 

Tilos a közterületeken, nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés. Egyéni sporttevékenység megengedett, a csapatsportok gyakorlása tilos, kivétel a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény. Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható. Családi esemény vagy magánrendezvény csak akkor tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg az 10 főt, temetésen jelenlévők száma nem haladja meg az 50 főt. Házasságkötésnél kizárólag a szertartás vezetője, anyakönyvvezető, a házasulók, a házasulók tanúi, a házasulók szülei, nagyszülei, a házasulók testvérei és a házasulók gyermekei lehetnek jelen.

A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Vendéglátó üzletekben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A vendéglátó üzletben való tartózkodás - az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érsekében - az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A tilalom nem vonatkozik a munkahelyi étteremre, büfére, szálláshelyen található étteremre, bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégeit szolgálják ki. Nem vonatkozik a köznevelési intézmény, szakképző intézmény menzájára, büféjére, ha ott kizárólag az intézmény dolgozóját, illetve tanulóját szolgálják ki.

Az üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések

Az üzletben, lottózóban, valamint a nemzeti dohányboltban az ott foglalkoztatottak kivételével tilos este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben tartózkodni, este 7 és 5 óra között kötelesek zárva tartani. Este 7 és reggel 5 óra között a gyógyszertár és az üzemanyagtöltő-állomás nyitva tarthat.

Szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések

A szálláshelyen az ott foglalkoztatottak számára megengedett a tartózkodás. A szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett, valamint a Magyar Honvédség, illetve a rendvédelmi szervek állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek és kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett.

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltetők vezetők kötelesek gondoskodni.

A szabadidős létesítményekre vonatkozó védelmi intézkedések

Tilos az előadóművészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, mozinak, edző-és fitneszteremnek, uszodának, közfürdőnek, jégpályának, állatkertnek, vadasparknak, kalandparknak, vidámparknak, játszóháznak, muzeális intézmények, közművelődési intézmények látogatása és a helyszíneken -az ott foglalkoztatottak kivételével- a tartózkodás.

A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltetők és a vezetők kötelesek gondoskodni.

A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések

A felsőoktatási intézményben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.

A nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó védelmi intézkedések

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.

A nevelési, oktatási intézmény területére, az ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn, a gyermeken, illetve a tanulón és a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be. Ha a kísérő személy a maszkot az előírt módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. 

Jogkövetkezmények!!!

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Az ellenőrzés során 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt (a nevelési is oktatási intézmények kivételével) legalább 1 napra, legfeljebb 1 év időtartamra ideiglenesen bezárhatja. A rendőrség a jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatja, azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is. Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. Helyszíni bírság összege ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

https://cserkeszolo.hu/storage/documents/dokumentumok/mk-20-242-1.pdf