Tájékoztatás

2021-03-01 16:20

Kedves Barátaim!

A nem körültekintő újságírás következményei beláthatatlanok. A felelőtlen munkavállalói hozzáállás nem megbocsátható. A szenzációhajhász szakszervezeti tevékenység méltatlan.

Ebben a furcsa formában szeretném közre adni a fürdőigazgató úr levelét, melyre megkért, és amelyet ma este juttatott el hozzám. 

Ezek után csak azt tudom közölni, hogy majd ott lesznek a média felületek és a szakszervezet bajban, amikor a bíróságon kell bebizonyítaniuk, hogy mi azonnali hatállyal elbocsátottunk egy közalkalmazottat és ismételten indokolatlanul sértették meg a jó hírét a településnek és az önkormányzatnak. 

Ugyanis az önkormányzat tudja már most bizonyítani, hogy nem így történt.

Senki nem lett elbocsátva és nem is állt szándékában a fürdővezetésnek és az önkormányzatnak. 

Varga Attila
polgármester

------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Cserkeszőlői Lakosok, Kedves Kollégáim, Kedves Vendégek, Barátaim, Ismerőseim! 

Az elmúlt hónapok, hetek és különösképpen a legutóbbi napok történései azt kívánják, hogy reagáljak azokra a történésekre, vádakra, melyekkel az általam képviselt intézményt, településünket, az önkormányzat dolgozóit és személy szerint engem kívánnak lejáratni. 

A pandémiás helyzet rengeteg kihívás elé állít minden személyt, minden vállalkozást. Minél tovább tart, annál inkább veszíti el mindenki a türelmét, feszültebbek az emberek és vissza akarják kapni régi életüket. Ez nyilvánvalóan nem megszokott élethelyzeteket eredményez, melyet nem lehet megszokott eszközökkel kezelni. 

Mind a tavaszi kényszerű lezáráskor, mind a jelenlegi, kormányrendelet által felfüggesztett működés kapcsán nekem és a teljes település vezetésnek egyetlen és legfontosabb célja az volt, hogy dolgozóinkat megtartsuk és amikor lehet a fürdőt újra indítsuk. 

Segítséget – bár kértünk, soha sehonnan nem kaptunk. Egyértelműen a tartalékokból kellett fennmaradnunk, karbantartanunk, felújítanunk és dolgozóinkat megtartanunk. 

Szép szóért még soha nem adtak kenyeret, így dolgozókat megtartani csak úgy lehetséges, ha munkát, fizetést adunk nekik, illetve, ha munkát nem tudunk adni, akkor legalább állási időre járó bért biztosítunk számukra. 

Voltak kollégák, akik ezt megértették és voltak, akik nem kívánják tudomásul venni. 

Az aktív dolgozó kollégák is csökkentett bérért dolgoznak, az úgynevezett állás időt töltő kollégák részére pedig egységes, állásidőre járó juttatást biztosít a fenntartó önkormányzat, hangsúlyozva ezzel, igen, szükségünk van rátok, számítunk rátok. Azt is kihangsúlyoztuk, hogy aki állás időn van és adódik lehetősége, vállalhat mellette munkát, nincs kifogásunk ellene. 

Néhány héttel ezelőtt a közösségi médiából értesültem arról, hogy megalakult a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közrendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének cserkeszőlői alapszervezete. 

Teljesen meglepetésszerűen, előzetes bejelentkezés nélkül irodámban megkeresett három fő kollégám egy gyűrött papírfecnivel egyikük kezében. 

Tájékoztattak szóban a fenti tényállásról, (ők hangrögzítőn rögzítették az igazgatói irodában velem történt beszélgetést), ám rögtön az elején megkérdeztem, ugye jól gondolom, hogy a szakszervezet, nevéből adódóan a településen dolgozó valamennyi közalkalmazottat kívánja képviselni? (Bölcsőde, polgármesteri hivatal, fürdő, stb.) 

Egyikük megerősítette, hogy mindezt jól értelmezem. 

Jeleztem feléjük, hogy ez esetben nem én vagyok az illetékes személy, bár a fürdőben valóban én vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója. 

Azt azért senki nem várhatja el tőlem, hogy olyan intézmények közalkalmazottjai, köztisztviselői nevében járjak el, melyek nem az én hatáskörömbe tartoznak. Így nem vettem át semmilyen dokumentumot. 

Ezt követően a kollégák postai úton juttatták el hozzám (!!!) ugyanazt a dokumentumot. A vírushelyzet okozta stressznek tulajdonítottam, hogy az általam szóban közöltek nem nyertek értelmezést, így írásban is megerősítve az irodámban elmondottakat visszaküldtem a levelet annak feladójának, őszinte reményemet kifejezve, hogy ezúttal az illetékes személyhez juttatja el levelét és az abban talált gyűrött dokumentumot. 

Egyúttal őszinte gratulációmat fejeztem ki a megalakulással kapcsolatosan. 

Az önkormányzat részére nem érkezett megkeresés az üggyel kapcsolatban mind a mai napig … 

Hetek teltek el úgy, hogy az egész folyamatot két nap alatt el lehetett volna intézni.  

Néhány nappal ezelőtt a fürdő bejárata mellett előzetes bejelentés és az érintett felek megkérdezése nélkül egy sajtótájékoztatót tartott az MKKSZ elnök asszonya, jogi képviselője, kollégáim közül néhány fő kíséretében. Olyan vádak hangzottak el a fent leírtakkal szemben, melyek teljességgel szembe mennek a valósággal. 

Ezzel kapcsolatban kiadtunk egy közleményt, melyben tételesen reagáltunk a vádakra. 

Természetesen mindennek jogi következményei lesznek az illetékesekkel szemben. A tájékoztató anyagát több médium is közölte, így természetesen ebben a jogi folyamatban ők is érintetté váltak. 

A minap egyik kollégámmal közöltem, hogy vasárnapi napon nem kell bejönnie dolgozni, hétfőn pedig reggel 9.00 órakor a munkaügyi osztályon kell megjelennie. 

Én elhiszem, hogy az engem lejárató kampánya miatti szűk információm elindított benne egy fantázia folyamatot, azonban ez továbbra sem jogosítja fel őt arra, hogy olyasmit terjesszen, melyről semmilyen konkrét információval nem rendelkezik, ismételten személyemet lejáratva ezzel. 

Az illető kollégának ezúton is üzenem, nem kívánom megszüntetni munkaviszonyát, még mindig nem, pedig a korábban kapott két írásbeli figyelmeztetése kapcsán már megtehettem volna. 

Teljesen más ügyben kell találkoznunk. 

Fürdő igazgatóként az eltelt egy év alatt már három alkalommal küldhettem volna el, de nem tettem, egyrészt fent leírt elveink miatt, másrészt családapaként pontosan tudom, milyen teher nehezedik különösképpen a jelenlegi helyzetben mindannyiunkra, így rá is. 

De az illető kolléga ismételten megkereste a sajtót, akik újfent minden alapot nélkülöző valótlanságot közölnek, egyoldalú tájékoztatás alapján. De ez már nem lep meg. Ebben a jogi perben is érintettek lesznek. 

Mélységesen felháborít, ami Cserkeszőlőn történik. 

Őszintén szégyellem magam azért, hogy kollégám révén olyan vádaknak lettem célszemélye, melyek messze állnak a valóságtól. 24 éve ténykedek a turizmusban és mindig jóhiszeműen végeztem munkámat és aki ismer, pontosan tudhatja, hogy nem egyszer akár főnökeimmel is képes voltam vitába bocsátkozni kollégáim érdekében. 

Egy olyan kollégától különösképp nem vártam ezt, akinek magán életben is, ha kérte és tudtam szívesen, önzetlenül segítettem. Elképzelhetőnek tartom, hogy saját, intézményen kívüli vélt (!) sérelmeit akarja kezelni, azonban kikérem magamnak, hogy az általam képviselt intézményt, annak dolgozóit, kollégáimat, személyemet és egyáltalán a települést, annak lakóit és szolgáltatóit kapcsolja valós, vagy vélt problémáihoz. 

Neki képviselőként ettől nagyobb körültekintéssel kellene eljárnia, mint ahogy igaz ez a korábban említett MKKSZ elnök asszonyára, illetve jogi képviselőjére is. 

Egyoldalú tájékoztatás alapján, fél információkból nem lenne szabad nyilatkozni, hiszen hallgattassék meg előbb a másik fél is – aki ráadásul jogszabályokkal, rendeletekkel, írásos dokumentumokkal igazolni is tudja igazát. 

A fürdőben történt minden intézkedés előtt jogi segítséget kértem a település jegyzőjétől, aki legjobb tudomásom szerint más jogászokkal is egyeztetett, amennyiben azt szükségesnek tartotta.  

Szégyellje magát minden médium, aki nem kérte ki az én vagy a településvezetés véleményét az elhangzott vádakkal kapcsolatban és így, egyoldalúan közölt információkat, lejáratva fürdőt, települést, engem. 

Szégyellje magát egy szakszervezeti felelős vezető, jogász, ha ugyanígy jár el, ugyanezen károkat okozva. 

Szégyellje magát az említett képviselő és kolléga, aki szenzáció hajhászásból, kitűnni akarásból saját települése és munkahelye ellen fordult, akinek az üzleti életről, a gazdasági folyamatokról meglehetősen kevés fogalma van – ennek ellenére képviselőként döntési jogkörrel rendelkezik. 

Szégyellje magát, mert több alkalommal kiálltam érte és a valóság teljes elferdítésével, mások (így a szakszervezet, média, lakosság fürdő dolgozók) félre vezetésével ellenem fordult. 

17. éve vagyok Cserkeszőlőn. 15 évig egy munkahelyen dolgoztam. A szállodás múltamban általam intézett és egykori főnököm által szponzorált hirdetések, majd a folyamatosan kinövő más szállásszolgáltatók által szponzorált megjelenések jóvoltából a település, a szálláshelyek és a fürdő ismertsége exponenciálisan nőtt 2008-as évtől! Ez tény, utána lehet nézni. 

Ezért szégyellje magát mindenki, aki kételkedni mer abban, hogy felelősen végzem munkámat a településért, annak turizmusáért és a hozzám tartozó kollégáimért. Pontosabban végeztem. 

Az engem ért alaptalan vádak, a településen tapasztalható egy – azaz egy család által gerjesztett lejárató hangulat és képviselő, alkalmazott kollégám minősíthetetlen és szégyenteljes magatartása miatt úgy ítélem meg, én nem vagyok rászorulva arra, hogy ezt elviseljem és munkám helyett azzal töltsem időmet, hogy a jogilag alátámasztott igazam bizonygassam olyas valakiknek, akik önállóan még egy forintot sem tudtak letenni az asztalra, mindig a település vagyonából kitartottak voltak, és a szemükben minden eddigi vezetés alkalmatlan volt a feladata ellátására. 

A fentiekre való tekintettel lemondtam igazgatói kinevezésemről, egyúttal kértem közalkalmazotti jogviszonyom megszüntetését is. Egy termelékenyebb jövőre kívánok koncentrálni, kizárva életemből ezen embereket, akik kártékonyan hatnak a falu fő bevételi forrására, a fürdőre. 

Egy dolog biztos. Ők még mindig kevesebben vannak, azonban hangosabbak. Ezt intő példaként ajánlom azok figyelmébe, akik kicsit is segíteni szeretnék a jelenlegi vezetést. 

Természetesen nézeteim nem változnak, így továbbra is maximálisan támogatom a település vezetőségét, továbbra is állok a fürdő, a település, a vezetés rendelkezésére, amikor úgy ítélik meg, hogy hasznos segítség lehetek számukra tapasztalataimmal, meglátásaimmal. 

A bizalmat és a lehetőséget megköszönve;

Tisztelettel:
Gál Bertalan