Pályázati kiírás felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi ösztöndíjra

2020-09-22 16:04

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak, tanulmányi ösztöndíjra,

a 2020/2021-es tanévre

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával pályázatot hirdet

 

FELSŐFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓINAK

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁRA.

 

Pályázhatnak azok a cserkeszőlői állandó lakcímmel rendelkező, első diplomát szerző, legalább 2. féléves, a 2020/2021-es tanév I. félévében nappali tagozatos főiskolai, egyetemi hallgatók, akik súlyozott tanulmányi átlaga a 2019/2020-as tanév II. félév végén legalább 3,00 volt.

 

A 20 legjobb tanulmányi átlagú hallgató 5 hónapon keresztül havi 30.000,- Ft tanulmányi ösztöndíjban részesül.

 

Azon hallgatók részére, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, de a fenti létszámkeretbe nem férnek bele, Cserkeszőlő Község Önkormányzata, a Képviselő-testület 216/2020. (IX. 17.) számú határozata alapján saját költségvetése terhére biztosítja a támogatást.

 

A pályázati kiírás feltételes, az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az irányító hatóság engedélyezze a pénzügyi fedezet átcsoportosítását. Az engedélyezés után a nyertesek visszamenőleg, 2020. szeptember 1-től megkapják az ösztöndíjukat.

 

A pályázat benyújtása, elbírálása:

 

1.)    Benyújtási határidő: 2020. október 14. (szerda) 16 óra  (postabélyegző dátuma)

 

2.)    Benyújtás módja:

-     Személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 8-16 óra, péntek: 8-12 óra)

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda

5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

-     Postai úton:

Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

            -     A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába bedobva

            -     Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül Az Önkormányzat hivatali kapujának címe:    

                  CSERKEONK    KRID: 452744161

 

                 A pályázati anyagot minden esetben lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá   

                 kell írni: „Egyetemi, főiskolai tanulmányi ösztöndíj 2020/2021/1”

 

3.)    A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

 • a pályázati kiírás 1. számú mellékletében szereplő, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati lap,
 • a 2019/2020. tanév II. félévi súlyozott tanulmányi átlagáról szóló igazolás,
 •  hallgatói jogviszony igazolás, melyen szerepel, hogy a pályázó a 2020/2021-es tanév I. félévében nappali tagozatos hallgató,
 • lakcímkártya fénymásolata,
 • a pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő, aláírt adatkezelési nyilatkozat.

4.)    Elbírálás menete:

a)      Formai ellenőrzés, melyben ellenőrzésre kerül:

 • minden kötelező dokumentum – hiánytalanul kitöltve – benyújtásra került-e,
 • a pályázó megfelel-e a pályázati feltételeknek.

 

A formailag hiányos pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás nincs!

 

b)      Sorrend felállítása:

 • A tanulmányi átlag két tizedes jegyre kerekítve kerül megállapításra,
 • A tanulmányi átlagok csökkenő sorrendje alapján kerülnek besorolásra a pályázók.

c)      Eredmény megállapítása:

 • A 20 legjobb tanulmányi átlagú pályázó részesül a tanulmányi ösztöndíjban.
 • Az eredményt Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete hagyja jóvá, a benyújtási határidőt követő testületi ülésen.
 • Valamennyi pályázó írásban értesül az eredményről.

 

A nyertes pályázók havi rendszerességgel utólag, minden hónap 5-ig kapják meg ösztöndíjukat.

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 22.

 

                                                                                   Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

                                                                                                   Képviselő-testülete

Letölthető dokumentumok: http://cserkeszolo.hu/storage/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20fels%C5%91fok%C3%BA.pdf