Lakossági tájékoztatás

2021-02-02 08:39

Tisztelt Lakosok!

A költségvetés megalkotása tervezetten és jó ütemben halad, a főszámok hozzávetőleges meghatározásra kerültek, megfelelően tudunk tervezni erre az évre úgy, hogy minden halaszthatatlan vagy fontos kiadást fedezni fogunk tudni. 

(Ezúton is köszönöm azon kollégáknak, akik a hétvégén is a Hivatalban végezték ezt a jelenlegi helyzetben nem egyszerű munkát.)

Ez természetesen még változhat a február 15-i elfogadási határidőig, de a számokat és a helyzetet figyelembe véve akár nevezhetjük biztatónak is.

Sok kérdést el kell dönteni majd a következő héten, hogy az első kb. 5 hónap majdnem nullás bevételeit hogyan és mikor tudjuk pótolni, valamint miből biztosítja az önkormányzat a fürdő újra nyitásáig, azaz körülbelül május hónapig az önkormányzat költségeit. 

Természetesen az újra nyitást sem tudjuk megoldani nagyobb pénzösszeg nélkül, erre is kell tartalékot képeznünk.

Feladatunk, hogy minél kevesebb problémával és veszteséggel megússzuk ezeket az év eleji hónapokat.

Tény, hogy amennyiben május elsején ki is tudnánk nyitni, úgy a második járvánnyal kapcsolatos leállás 6 hónapos lesz. 6 olyan hónap, amikor főbevételi forrásunk nem tudott kormányzati utasítás miatt működni.

Sok segítséget nem kapunk, mivel szinte minden turisztikát segítő kormányzati intézkedésből a költségvetési szervek és önkormányzatok ki vannak zárva. 

Még a szociális hozzájárulást, a 15.5%-t sem biztos, hogy elengedi az állam, amely szintén elég nagy terhet jelent az önkormányzatnak. 

Nem ijedtünk meg, kigazdálkodjuk a dolgokat, de ehhez kell természetesen mindenkinek a segítsége és az, hogy mindenki felfogja a jelenlegi lehetetlen helyzetből akadó veszélyeket. 

Nincs fürdő, nincs bevétel.

Jelenleg az alábbi számokkal dolgozunk a költségvetés kialakításában.

A bevételek és a kiadások meg fogják haladni reményeink szerint a 3 milliárd forintot, mintegy 120 millió forinttal a bevétel előnyére, ami alapvetően jó hír. 

Természetesen ennek a megvalósulása nagyon sok tényezőtől függ, ezért a 120 millió forintot valószínűleg legalább a májusi zárszámadásig tartalékként kezeljük. 

(Megjegyzem, hogy a zárszámadásnál 200 millió forint szabad maradványértéket várunk a 2020-as évből.) 

Ez azért is fontos mivel az első 5 hónap bevételeinek összege nulla közeli lesz és mindent a pénzügyi tartalékainkból kell fedezni. 

Minden a nyitás időpontjától függ.

I.

Jelenlegi "könyvszerinti" értéke az önkormányzat vagyonának 7-8 milliárd forint közötti, ami nagyon szép egy kis településtől. 

Persze a piaci érték ettől különbözhet, akár jelentősen is, akár pozitív, akár negatív irányba. 

Az már jól látszik, hogy a bevétel kiesésünk nagyon sok lesz, mind a kormányzati elvonások, mind a fürdő zárva tartása miatt.

Elmaradó bevételeink:

- Üdülőhelyi feladatok támogatása:  

2019.évben beszedett idegenforgalmi adó minden 1 forintjához 1,00 Ft támogatás járt. 

2021.évre a támogatási formát megszüntették.  

Idegenforgalmi adó bevételeink is kétségesek, jelenleg nem tudjuk beszedni, amíg a veszélyhelyzet fennáll, a feloldás után nem tudjuk mi lesz.

- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:

A település 35 000 Ft egy főre jutó adóerő-képességig kap támogatást. 

Az eddigi hozzájárulás alapjában változik, megszűnik a támogatásunk, mert az egy főre jutó adóerő-képesség meghaladja a 35 000 Ft-ot.

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása:  

A várható éves nyersanyag, dologi kiadás és a térítési díj elvárt bevételének különbsége. Az egy főre jutó adóerő-képességet veszik figyelembe. Összesen: 17 616 017,- Ft. 

Itt kb. 8-9 millió forinttal kapunk kevesebbet a megszokottnál.

- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidői étkeztetésének támogatása:

A nyári, őszi, téli, tavaszi szünetben a gyermekétkeztetés 18 éves korig a rászoruló gyermekek részére meleg étkezés biztosításával kötelező feladat az Önkormányzat számára. Ez a legkisebb tétel.

Figyelembe veszik a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet. 

Támogatás: 512 Ft/fő/adag, változik, csökken (570,- Ft volt) összesen: 175 104,- Ft.

- Idetartozik egy új intézkedés: 

2021 évben új a Szolidaritási hozzájárulás. 

A beszámításhoz hasonlóan a támogatásokkal szemben csökkentő tényező.

Önkormányzatunk a 2. sávban a 22 001- 50 000 Ft egy lakosra jutó, 0,11 - 0,36 % hozzájárulási kategóriába került, ami   13 186 618,- Ft hozzájárulást, illetve a nettó finanszírozás keretében támogatás csökkenést eredményez. Ennyit kap tőlünk az állam.

- A gépjárműadó bevétel 100 %-át elvonja az állam 2021-ben.

Fürdőnek az első 4 hónap teljes elmaradó bevételei szolgáltatás kiesés miatt (2019-es árakon számolva): 359 129 826 Ft. 

Amennyiben vizsgáljuk a 2021-es év díjemelés tiltását is, akkor az előző összeghez még 190 323 853 Ft bevételkieséssel kell számolnunk, amely az I-XII hónapra szól. Így a jelenleg prognosztizálható bevétel kiesésünk 549 453 679 Ft a 2021-es évre!

(A fenti összeghez még hozzá fog adódni a Kormányzat elvonásainak az összege, amely még kb. 163 166 970 Ft!)

Nyitva maradt a májusi bevétel kiesés összege. Jelenleg a költségvetés tervezésénél ide a 2019-es év bevételeinek az 50%-át tervezzük.

Amennyiben ezeket a számadatokat hozzáadjuk a november 4-i, veszélyhelyzetkor elrendelt pénztartalékainkhoz, akkor láthatjuk, hogy a pontos gazdálkodás eredményeként soha nem látott tartalékunk lenne, meghaladnánk a 2 milliárd forintot. 

De nincs, a kényszerű szünet miatt.

Főbb feladataink, ahol támogatás elvonás várható az idei évben:

1. A járvány elleni védekezés. 

Ehhez központi anyagi támogatást nem kapunk, saját erőből kell finanszírozni. Valamennyi fertőtlenítő szert kapunk központilag, kb. 40-50 ezer forint/hó értékben.

2. A gazdaság élénkítése. 

Az állam által a vállalkozások részére biztosított gazdaságvédelmi akcióterv kedvező lehetőségeit sajnos a költségvetési intézmények korlátozottan tudják igénybe venni. Így az önkormányzatnak és intézményeinek pl.: fejlesztési, munkahely megőrzési támogatások nem járnak. Saját tartalék erőből kell finanszírozni a várható bevételkiesést. 

3. Béremelések. 

2021.évben ezt a béremelést és a bérminimum emeléseket (4%+1%) az önkormányzatnak saját forrásból kell finanszíroznia. A bérkompenzáció az állam részéről nem ismert, hogy tovább folytatódik-e. Valószínűleg nem.

4. A segélyezés. 

2021-ben várhatóan már nem kapunk egyáltalán támogatást. Tavaly is már csak 13 millió forint támogatást kaptunk, mintegy 12 millió forinttal egészítettük ki 2020-ban, hogy a szükséges szociális támogatásokat le tudjuk fedni. Az idei évben mindent saját pénzből kell finanszíroznunk (település támogatások, temetési támogatások, beiskolázási támogatások). 

Bárhogyan is legyen, a szociális támogatások igénylésének lehetősége, és azok kifizetése is meg fog maradni, segítünk a rászorultaknak, az időseknek, fiataloknak és a családosoknak. Jelenleg azt kértem a pénzügyi munkatársaktól, hogy a 2020-ban támogatásra elköltött összeget tervezzék be 2021-re is, ami kb. 25 millió forint lesz.

És az egyik legfontosabb tiltás, megvonás, vagy nevezzük bárhogy, hogy az önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek a kormány megtiltott bármilyen díjemelést 2021-ben. 

Ez azt jelenti, hogy nem csak a fürdő díjakon nem lehet emelni, hanem az egyéb szolgáltatási díjakat sem lehet megemelni. 

Úgy nem lehet emelni a díjakon, hogy közben például az élelmiszerek árainak inflációja 4.7% közeli lesz, év elején még magasabb.

II.

Kiadások tervezése

Egyszerűen fogalmazva csak a létfontosságú kiadásokkal tervezünk.

Első a dolgozók fizetése, utána a kötelező karbantartások, hogy ne csússzunk át a felújításokba, ezután pedig azok a dologi kiadások, amelyek nélkül nem tudunk üzemelni, mint például a rezsi kiadások. 

Be kell tervezni a korábbi pályázati projektekből még ránk eső önrészek kifizetését, valamint a pályázatok során létrehozott intézmények működtetését. 

Erre a legjobb példa a Szinyei kúria üzemeltetése, melyhez kötelező lesz új munkaerő felvétele, valamint előreláthatóan május végétől a pályázati feltételeknek megfelelő üzemeltetés 5 évig. Ez nagyon nagy kiadásokkal terheli meg a költségvetést, az eredeti tervekből lehúzott építéseket be kell fejezni, használhatóvá kell tenni a működtetéshez.

Természetesen a turisztika, a szociális támogatások, lakossági komfortérzetet növelő munkák megvalósítását betervezzük, nem lehet minden csak a pénz kérdése. Többek között az időjárás függvényében felújítjuk az új bölcsőde előtti és az Orgona utcai járdát tavaszig.

A Fertő-zsilipre nettó 5 millió forintot szánunk, remélhetően ennél azért kevesebb lesz, de még nem tudjuk, hogy szükséges-e vízjogi engedély, vagy elég lesz a régi megújítása. Erre várjuk most a választ. 

A zsilip megépítése és a tó kinézetének rendbeszedése már csak azért is szükséges, mert ezzel pénzt tudunk megspórolni a víz pihentetés utáni átszivattyúztatásánál, hiszen nagyobb területen történne a víz párologtatása és ez akár 40% költségmegtakarítást is jelenthet, nem beszélve arról, hogy remélhetően a korábban itt fészkelő madarak is visszatérnének.

A Bácsvízzel kötött megállapodás szerint a gördülő fejlesztési tervben szereplő Nagyfertő útnál lakossági vízbekötést tervezzük az idei évre, valamint szükséges lenne elkezdeni az idén a szennyvízcsatorna hálózat gerincvezeték kiterjesztését az Iskola útig a Forrás dűlőtől.

Valamit tenni kell a Halesz-Bogarasi úttal már a tavasszal, a kivitelező fel lett szólítva a hibák garanciális kijavítására, valószínűsíthető, hogy ez nem lesz elég.

Rendezvények tekintetében jelenleg felezve lett a költségvetés, és valószínűleg még csökkenteni kell rajta, és új dolog lesz a kötelező közművelődés szervezési feladatok ellátása, egy évre minisztériumi támogatást kaptunk a foglalkoztatás tekintetében.

A tartalékjaink megvannak, de végesek, és Cserkeszőlőnek alapvető érdeke a mielőbbi nyitás a turisztikában. Ehhez minden előírást teljesíteni fogunk, mivel egy nap késlekedés is hatalmas károkat okoz a településnek.

Köszönöm a figyelmet,

Varga Attila

polgármester