FELHÍVÁS VILLAMOS HÁLÓZATOK KÖRNYEZETÉNEK TISZTÁNTARTÁSÁRA ÉS ÉRTESÍTÉS GALLYAZÁSI, FAKIVÁGÁSI, NYILADÉKTISZTÍTÁSI MUNKÁLATOKRÓL

2021-05-12 13:43

Cserkeszőlő bel-és külterületén, az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében nyiladéktisztítási, gallyazási és fakivágási munkálatokat fognak végezni a szakemberek.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívás átvételtől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be a régióközpontnál, hogy a gallyazást elvégzi, a 16. munkanaptól kezdődően az EON-nal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó jogosult és köteles a növényzet eltávolítását és gallyazását a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni. 

Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik.

Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen!

A munkálatok várható időpontja: 2021.05.25-2021.08.31-ig.

Kelt: 2021.05.05.

Elérhetőségek: EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Szolnoki régióközpont, 5000, Szolnok, Verseghy u. 3.

(56) 506-131