Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft.

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Abban az esetben, ha egy pályakezdő jóhírű főiskolán vagy egyetemen végzett, folyékonyan beszél angolul és még egy európai nyelven, legalább néhány hónapot külföldi egyetemen töltött ösztöndíjjal, akkor egész jó esélyekkel indul, amikor eldördül a startpisztoly. De mi a helyzet a szakképesítéssel rendelkező pályakezdőkkel? Nekik nehezebb az elindulás, hiszen hiába a biztos tudás, a jó szakmai felkészültség, ha a gyakorlatnak híján vannak. Ebben segít az Új Széchenyi Program keretein belül kiírt "Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban – TÁMOP-2.3.4. A-13 /1" pályázat. A gyakornoki pályázat célja az Új Széchenyi Terv keretében azon mikro-, kis- és középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit.

A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. egy kőműves gyakornokot foglalkoztat, aki korábban tanulószerződéssel volt a cégnél. Gyakornoki ideje alatt megfelelő tapasztalatot szerez, ezzel is segítve a későbbi érvényesülését a munkaerő-piacon. A pályázat 9 hónapig ad bértámogatást a gyakornok, valamint egy mellé rendelt mentor foglalkoztatására.

KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál (címe: 5465, Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.; adószáma:
20377261-2-16; cégjegyzékszáma: 16-09-011203) vezető állású munkavállalók, felügyelőbizottsági tagok, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók közzététel időpontjában fennálló adatai:

VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓ:

Név: Dantesz Dániel Árpádné
Beosztás: Ügyvezető 
Pénzbeli juttatás: bruttó 235 000 Ft / hó
Munkaszerződés időtartama: Határozott idejű: Határozott idejű: 2026.04.15.
Végkielégítés: NINCS
A munkaviszony az Mt. hatálya alá esik.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK:

Név: Czeczonné Kiss Nóra
Beosztás: Felügyelő Bizottság Tagja
Megbízási díj: A veszélyhelyzet ideje alatt szünetel
Megbízási díjon felüli juttatás: NINCS
Jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatás: NINCS
Megbízás lejárata: 2026.01.20.
Név: Kiss Krisztina
Beosztás: Felügyelő Bizottság Tagja
Megbízási díj: A veszélyhelyzet ideje alatt szünetel
Megbízási díjon felüli juttatás: NINCS
Jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatás: NINCS
Megbízás lejárata: 2026.01.20.
Név: dr. Czakó Petra
Beosztás: Felügyelő Bizottság Tagja
Megbízási díj: A veszélyhelyzet ideje alatt szünetel
Megbízási díjon felüli juttatás: NINCS
Jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatás: NINCS
Megbízás lejárata: 2026.01.20.

Letölthető dokumentumok:

2014. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet. Letöltés
2015. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet. Letöltés
Beszámoló a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről Letöltés
123/2021 (IV. 19.) sz. p.m. határozat a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. munkavállalóinak átvételéről Letöltés
121/2021 (IV. 19.) sz. p. m. határozat a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. végelszámolási eljárásnak megindításáról Letöltés
119/2021 (IV. 15.) sz. p. m. határozat a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatásáról Letöltés
118/2021 (IV. 06.) sz. p. m. határozat a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezető megbízatásának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Letöltés
74/2021 (III. 17.) sz. p. m. határozat a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. felügyelő Bizottságában történő változás elfogadásáról Letöltés
73/2021 (III. 17.) sz. p. m. határozat a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról Letöltés