"Ahol a víz az egészség forrása!"

Önkormányzat

modul-1 kepÁltalános Információk és Ügyintézés Tovább

Gyógy - és strandfürdő

modul-2 kepGyógyító, kellemes kikapcsolódás Tovább

Touring Hotel és Thermal Camping

modul-3 kepFelhőtlen pihenés, nyugodt környezet Tovább

Polgármesteri hivatal

modul-4 kepFontos dokumentumok és tudnivalók Tovább

Jurta tábor

modul-5 kepKaland és egyedülálló szórakozás Tovább

Autós kresz park

modul-5 kepAhol a picik játszva tanulhatnak Tovább

Eseménynaptár

Belépés a weboldalra

MFP logo
touring hotel banner
fogaszat

Hírek

2020. április 20.

TÁJÉKOZTATÁS SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE


a nem cserkeszőlői állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek történő szálláskiadásról

Tisztelt Szálláshely Üzemeltetők!

A CSP/1958-1/2020 iktatószámú polgármesteri határozatomban döntöttem a szállásadók, szálláshely-szolgáltatók bejelentkezési kötelezettségéről, mely szerint az alábbiak betartását kérem:

„2020. április 20-tól valamennyi Cserkeszőlő Közigazgatási területén működő szállásadó és szálláshely-szolgáltató köteles írásban bejelenteni az önkormányzat részére, amennyiben nem cserkeszőlői állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek kíván szállást kiadni. Köteles továbbá bejelenteni a nála megszálló személyek létszámát, továbbá azt, hogy honnan érkeznek és azt, hogy meddig maradnak a település területén.

Fenti kötelezettséget a szállásadóknak a foglalás tényét követő 24 órán belül, amennyiben a foglalás hétvégén történik az azt követő munkanapon kell teljesítenie.”

A bejelentkezési kötelezettséget a jelen tájékoztatóhoz csatolt nyomtatvány kitöltésével kérem teljesíteni.

A nyomtatványt az alábbi módon küldhetik be a Polgármesteri Hivatal részére:

 a cserkeigazgatas@cserkeszolo.hu e-mail címre,
 hivatali kapun keresztül e-papíron,
 a Polgármesteri Hivatal bejárata melletti postaládán keresztül.

Bejelentő nyomtatvány letöltése:
http://cserkeszolo.hu/dokumentumok/szh_adatlap.pdf
http://cserkeszolo.hu/dokumentumok/szh_adatlap.docx

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és betartását.

Cserkeszőlő, 2020.04.20.
                
Varga Attila s.k.
polgármester

2020. április 17.

Cserkeszőlő Község Polgármesterének 18/2020. (IV.17.) számú rendelete az érvényben lévő kijárási korlátozások szigorításáról Cserkeszőlő Község közigazgatási területén


Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben - különös tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésre, valamint a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendelet 1. § és 3.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozom.

1.§

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormány rendelet) előírt kijárási korlátozásokon túlmenően az alábbi szigorításokat hozom.

(1) Cserkeszőlő Község közterületén csak állandó lakóhellyel illetőleg tartózkodási hellyel rendelkező személy tartózkodhat. Ezen szigorítás nem vonatkozik a község közigazgatási területén munkát végző személyekre.

(2) A Kormány rendeletben felsorolt alapos indokkal látogatható helyekre történő utazások alkalmával illetőleg helyek előtt a közterületen egyidejűleg két főnél több nem tartózkodhat.

(3) A közterületeken található padokon, illetve egyéb utcabútorokon tartózkodni tilos.

2.§

Piacra vonatkozó szabályok

(1) Cserkeszőlő területén működő piacon élelmiszeren kívül egyéb termék árusítását megtiltom.

(2) A piac területén 9 óra és 11 óra közötti időszakban csak 65 éven felüli személyek tartózkodhatnak. Fenti időszakon kívül a piac területén a piac további nyitva tartása alatt csak 65 év alatti személyek tartózkodhatnak.

(3) A piacon árusítást végző személyek között legalább két méteres távolság tartása kötelező.

(4) A piac területén csak cserkeszőlői állandó lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személy árusíthat.

3. §

A rendelet hatálya kiterjed Cserkeszőlő Község közigazgatási területére.
Ez a rendelet 2020. április 18-én 0:00 órakor lép hatályba és 2020. április 19. 24:00 órakor hatályát veszti.

Varga Attila sk.                               dr. Tóth Dániel sk.
polgármester                                         jegyző
 
2020. április 17.

CSP/1958-1/2020 HATÁROZAT


A katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. számú törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom.

2020. április 20-tól valamennyi Cserkeszőlő Közigazgatási területén működő szállásadó és száláshely-szolgáltató köteles írásban bejelenti az önkormányzat részére, amennyiben nem cserkeszőlői állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek kíván szállást kiadni. Köteles továbbá bejelenteni a nála megszálló személyek létszámát, továbbá azt, hogy honnan érkeznek és azt, hogy meddig maradnak a település területén.

Fenti kötelezettséget a szállásadónak a foglalás tényét követő 24 órán belül, amennyiben a foglalás hétvégén történik az azt követő munkanapon kell teljesítenie.

Határozatom visszavonásig érvényes.

Cserkeszőlő, 2020. április 18.

Varga Attila s.k.
polgármester
2020. április 17.

Lakossági Tájékoztató 2020.04.17.


Tisztelt Lakosság!

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Kormány rendelet 4. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján tájékoztatom Önöket, hogy Cserkeszőlőben a házasságkötés szűk családi körben tartható meg. Ennek megfelelően akként határoztam, hogy házasságkötés alkalmával maximum 15 fő lehet jelen (szülők, testvérek, testvérek házastársai).

A veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig. Tehát jelenleg nem kell új kérelmet benyújtani. Amint újra szükségessé válik a kérelmek benyújtása, értesítjük erről a szülőket.

2020. április 20-tól a kizárólag személyes ügyintézést igénylő ügyekben biztosítjuk a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadást, az alábbiak szerint:

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyintézés:

Hétfő: 13-15 óra
Szerda: 8-12 óra

Egyéb, személyes megjelenést igénylő ügyekben:

Szerda: 8-12 óra

Kérem az ügyfélfogadásra érkező ügyfeleket a járványügyi óvintézkedések fokozott betartására!

Cserkeszőlő, 2020. április 17.
                                                                                         Varga Attila s.k.
                                                                                         polgármester
2020. április 10.

Cserkeszőlő Község Polgármesterének 17/2020. (IV.10.) számú rendelete az érvényben lévő kijárási korlátozások szigorításáról Cserkeszőlő Község közigazgatási területén


Cserkeszőlő Község Polgármesterének 17/2020. (IV.10.) számú rendelete az érvényben lévő kijárási korlátozások szigorításáról Cserkeszőlő Község közigazgatási területén 
 
 
A kijárási korlátozásról szóló 95/2020. (IV.9.) Korm. rendelet 3. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozom.
 
1.§
A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) Korm. rendeletben előírt kijárási korlátozásokat az alábbiak szerint szigorítom.
 
(1) Cserkeszőlő Község közterületén csak állandó lakóhellyel illetőleg tartózkodási hellyel rendelkező személy tartózkodhat. Ezen szigorítás nem vonatkozik a község közigazgatási területén munkát végző személyekre. 
 
(2) Közterületen tartózkodni, csak élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisztitószer, vegyi árú, gyógyszer, üzemanyag, az állateledelt, takarmányt, mezőgazdasági terméket forgalmazó üzletben,  illetve dohánytermék beszerzése céljából, az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, munkavégzés, hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység céljából történő  utazás során a lakhely és az igazolt tevékenység helye szerinti útvonalon, illetőleg a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás céljából lehetséges. 
Ezen helyekre illetőleg célból történő utazások alkalmával illetőleg fenti helyek előtt a közterületen egyidejűleg két főnél több nem tartózkodhat. 
 
(3) A közterületeken található padokon, illetve egyéb utcabútorokon tartózkodni tilos. 
 
(4) Cserkeszőlő területén működő piacon élelmiszeren kívül egyéb termék árusítását megtiltom.
 
(5) Fenti előírások 2020. április 11. 0:00 órától 2020. április 13. 24:00 óráig érvényesek. 
 
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Cserkeszőlő Község közigazgatási területére. 

Ez a rendelet 2020. április 11-én 0:00 órakor lép hatályba és 2020. április 13. 24:00 órakor hatályát veszti.
 
 
          Varga Attila sk.         dr. Tóth Dániel sk. 
            polgármester                  jegyző

2020. április 09.

Rendkívüli tájékoztatás kijárási korlátozásról


Jelen korlátozási szabály a ma bejelentett polgármesteri hatáskör kibővítése kapcsán változhat a húsvéti ünnepek alatt, azaz hétfő 24.00 óráig. Ezzel kapcsolatosan meg kell várni a rendelet Magyar Közlönyben történő megjelenését.

Jelenleg az alábbi szabályozás van érvényben:

Tájékoztatom az üdülőtulajdonosokat, hogy a kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27.) Korm. rendelet 3. § alapján a lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben taxatíve meghatározott alapos indokok fennállása esetén kerülhet sor.

A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS ALATT AZ ÜDÜLŐINGATLANUK LÁTOGATÁSA JOGSZABÁLY ELLENES!

A fenti rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
Aki a fenti rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi szabálysértést követ el.
A fenti szabálysértés elkövetése esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Tovább

2020. március 31.

Lakossági tájékoztatás a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló rendelet módosításáról


Cserkeszőlő Község Polgármesterének 13/2020. (III.26.) számú rendelete a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005. (IX.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. számú törvény 46.§ (4) bekezdésében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. §. 61/ bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CXXXV. számú törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet hozom.

Tovább

Alkategóriák