Polgármesteri Hivatal

 

Rendeletek

Testületi ülések jegyzőknyvei

Bizottsági ülések jegyzőknyvei

Meghívók, előterjesztések

Adóhatósági dokumentumok

Közigazgatási dokumentumok

Építésügyi dokumentumok

Elérhetőségek

 

 

A táblázatok egységes szerkezetben tartalmazzák a helyi képviselő-testület által eddig megalkotott – jelenleg is hatályban lévő – rendeleteket ,  melyek elolvashatóak illetve letölthetőek az adott rendelet neve melletti letöltés-re kattintva.

A dokumentumok PDF formátumúak, némelyikük nagyobb méretű, megjelenítési – letöltési idejük függ az internet sebességétől.

 

 

 

 

Rendeletek

Száma

Rendelet megnevezése

Elérhetőség

4/2014.

A szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2007. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Letöltés

3/2014.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 23/2009.(VIII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Letöltés

2/2014.

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2014. évi költségvetéséről

Letöltés

1/2014.

Helyi iparűzési adó mértékének módosítása 2%-ról 1%-ra

Letöltés

26/2013.

Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.01.01-től

Letöltés

25/2013.

Gyermekvédelemi és gyámügyi rendelet módosítása

Letöltés

24/2013.

Szociális rendelet módosítása

Letöltés

23/2013.

Rendelet a Touring Hotel és Thermál Camping 2014. évi szolgáltatási árakról

Letöltés

22/2013.

Telekadóról szóló 26/2006.(XII.14.)önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

21/2013.

Az Ifjúság utca 0109/10. helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról

Letöltés

20/2013.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Letöltés

19/2013.

Talajterhelési díj helyi szabályairól

Letöltés

18/2013.

közösségi együttélés alapvető szabályairól

Letöltés

17/2013.

Fürdő belépőjegyek és szolgáltatások dijainak módositása

Letöltés

16/2013.

2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.27.) rendelet módosítás

Letöltés

15/2013.

közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Letöltés

14/2013.

Településképi véleményező kijelöléséről

Letöltés

13/2013.

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.07.)sz. rendelet módosításáról

Letöltés

12/2013.

a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2007/II.20./ számú rendelet módosításáról

Letöltés

11/2013.

A Nagyfertő út külterületi oldalának belterületbe vonásáról

Letöltés

10/2013.

a Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek 2013 évi díjtételeinek módosításáról

Letöltés

9/2013.

A Fürdő és Gyógyászati Központ fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak módosításáról

Letöltés

8/2013.

8/2013.(IV.25.)sz. önkormányzati rendelet a 2012.évi zárszámadásról

Letöltés

7/2013.

az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosításáról

Letöltés

6/2013.

önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Letöltés

5/2013.

a helyi parkolási rendjéről szóló 36/2002/XII.10./sz. rendelete módosításáról

Letöltés

4/2013.

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 12/2011.(V.04) sz.rendelet módosításáról

Letöltés

3/2013.

Cserkeszőlő Község Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2013.évi költségvetéséről

Letöltés

2/2013.

Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő térítési díjakról

Letöltés

1/2013.

A Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításának módosításáról

Letöltés

25/2012.

a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 13/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Letöltés

24/2012.

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Letöltés

23/2012.

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról , 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 25/1997/XII.10./sz gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Letöltés

22/2012.

a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2007. (II.20.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

Letöltés

21/2012.

Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításáról

Letöltés

20/2012.

önkormányzati rendelete az Iparűzési adóról szóló 29/1998.(XII.16.)sz. rendelete módosítására

Letöltés

19/2012.

Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról szóló 31/2007.(XII.18.)sz. rendelete módosításáról

Letöltés

18/2012.

Telekadóról szóló 26/2006.(XII.14.)sz. rendelete módosításáról

Letöltés

17/2012.

Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek 2013 évi díjtételeiről

Letöltés
13/2012.

Közösségellenes magatartás

Letöltés

11/2012.

Települési hulladékszállítási szolgáltatás

Letöltés

10/2012.

Felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai

Letöltés

8/2012.

Szociális törvény helyi végrehajtása

Letöltés

6/2012.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés

Letöltés

5/2012.

31/2011 évi viziközmű szolgáltatási rendeletének hatályon kívül helyezése

Letöltés

4/2012.

2012. évi települési hulladékszállítási szolgáltatás díjai

Letöltés

3/2012.

Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2012

Letöltés

2/2012.

2012. évi Viz és Csatornaszolgáltatás díjai

Letöltés

2/2012.

Önkormányzati mosoda szolgáltatási díjai 2012

Letöltés

1/2012.

Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormái

Letöltés

34/2011.

Helyi idegenforgalmi adó

Letöltés

34/2011.

Helyi idegenforgalmi adó rendelet egységes szerkezetben

Letöltés

32/2011.

Helyi parkolás rendje

Letöltés

27/2011.

Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek 2012 évi díjtételei

Letöltés

23/2011.

Építészeti örökség helyi védelme

Letöltés

20/2011.

Települési képviselők tiszteletdíjai, természetbeni juttatások

Letöltés

19/2011.

Hirdető és reklámtáblák elhelyezése

Letöltés

13/2011.

Köztisztaságról, környezetvédelemről, tűzgyújtásról

Letöltés

12/2011.

Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás rendje

Letöltés

11/2011.

Zárszámadás 2010. évről

Letöltés

10/2011.

Helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítása

Letöltés

06/2011.

Felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai

Letöltés

03/2011.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezet és Működési Szabályzata

Letöltés

02/2011.

Cserkeszőlő Község Önkormányzata 2011. évi költségvetés

Letöltés

01/2011.

Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása

Letöltés

23/2010.

Települési hulladékszállítási díjak

Letöltés

21/2010.

Születési támogatás

Letöltés

20/2010.

Szolgáltatási díjak

Letöltés

18/2010.

Piac és vásártartás

Letöltés

15/2010.

Közműfejlesztési hozzájárulás díjainak megállapítása

Letöltés

08/2010.

Önkormányzati tulajdonú mosoda szolgáltatási díjai

Letöltés

07/2010.

Víz- és csatornaszolgáltatás díjai

Letöltés

36/2009.

Helyi építési szabályzat

Letöltés

31/2009.

Köztisztasági, környezetvédelmi rendelet

Letöltés

23/2009.

Rendelet a temetőről és a temetkezések rendjéről

Letöltés

26/2008.

Közterülethasználat, közterülethasználat díjai

Letöltés

33/2007.

Iparűzési adó rendelet

Letöltés

05/2007.

Szociális törvény helyi végrehajtása

Letöltés

29/2006.

Talajterhelési díj helyi szabályai, díjai

Letöltés

26/2006.

Telekadó rendelet

Letöltés

25/2006.

Építményadó rendelet

Letöltés

12/2005.

Helyi parkolási rend és díjtételek

Letöltés

25/1997.

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás

Letöltés

 

 

 

Testületi ülések jegyzőkönyvei

 

Dátum

Testületi ülések jegyzőkönyvei

Elérhetőség
2014.02.25

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 25-én megtartott üléséről.

Letöltés

2014.02.19

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 19-én megtartott üléséről.

Letöltés

2014.02.07

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. február 7-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.12.17

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. december 17-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.11.28

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. november 28-án megtartott üléséről.

Letöltés

2013.10.29

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 29-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.09.10

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. szeptember 10-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.08.06

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. augusztus 6-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.06.27

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 27-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.06.13

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. június 13-án megtartott üléséről.

Letöltés

2013.05.30

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. május 30-án megtartott üléséről.

Letöltés

2013.04.25

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 25-én megtartott üléséről.

Letöltés

2013.03.26

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 26-án megtartott üléséről

Letöltés

2013.02.27

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 27-én megtartott üléséről

Letöltés

2013.02.14

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. február 14-én megtartott üléséről

Letöltés

2013.01.29

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. január 29-én megtartott üléséről

Letöltés

2012.12.20

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 20-án megtartott üléséről

Letöltés

2012.12.12

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 12-én megtartott üléséről

Letöltés

2012.11.30

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 30-án megtartott üléséről

Letöltés

2012.10.25

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 25-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.10.11

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. október 11-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.09.25

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 25-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.09.24/2

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 24-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.09.24

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. szeptember 24-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.08.22.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. augusztus 22-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.07.26.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. július 26-án megtartott üléséről.

Letöltés

2012.06.27.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 27-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.06.21.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 21-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.06.20.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 20-án megtartott üléséről.

Letöltés

2012.05.07.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. május 07-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.04.27.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 27-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.03.29.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 29-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.03.07.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 07-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.02.10.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. március 07-én megtartott üléséről.

Letöltés

2012.01.23.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 23-án megtartott üléséről.

Letöltés

2011.11.30.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. november 30-án megtartott üléséről.

Letöltés

2011.11.04.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. november 04-én megtartott üléséről.

Letöltés

2011.07.21.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.05.31.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 31-én megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.05.04.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 04-én megtartott üléséről.

Letöltés

2011.04.18.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.04.15.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 15-én megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.04.06.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 06-án megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.03.28.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.03.22.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 22-én megtartott üléséről.

Letöltés

2011.02.15.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én megtartott üléséről.

Letöltés

2011.01.20.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 20-án megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

2011.01.14.

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 14-én megtartott rendkívüli üléséről.

Letöltés

 

 

 

 

Bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Dátum

Bizottsági ülések jegyzőkönyvei

Elérhetőség
2014.02.25.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2014.02.19.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2014.02.07.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés


2013.10.29.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.09.10.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.06.27.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.06.13.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.05.29.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.04.24.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.03.25.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.02.27.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.02.14.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2013.01.29.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés

2012.12.20.

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság

Letöltés


 

 

 

 

 

 

 

Meghívók, előterjesztések

Dátum

Meghívó, előterjesztett anyagok

Elérhetőség

2014.02.25.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2014.02.19.

Meghívó a Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság, valamint testületi ülésre.

Letöltés

2014.02.07.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.12.17.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.11.28.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.10.29.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.09.10.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.08.06.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.06.27.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.06.13.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés


2013.05.30.


Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés
Letöltés
Letöltés

2013.03.26.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.02.14.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2013.01.24.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.09.25.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.08.22.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.07.26.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.06.27.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.06.21.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.05.30.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.05.07.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.03.29.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.03.07.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.02.10.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

2012.01.23.

Testületi ülés előterjesztései, meghívó

Letöltés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adóhatósági dokumentumok

Adóhatósági dokumentumok táblázata:

Cserkeszőlő Polgármesteri Hivatal bevallási nyomtatványa az ÉPÍTMÉNYADÓ-ról,
hasznos alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS Cserkeszőlő községben az idegenforgalmi adóról,
vendégéjszakán alapuló adózás esetén 

ADÓBEJELENTKEZÉSI  ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTÉSI LAP HELYI IPARŰZÉSIADÓZÁSHOZ

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

GÉPJÁRMŰADÓ BEVALLÁS

BEVALLÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL IDEIGLENES JELLEGŰ TEVÉKENYSÉG ESETÉN

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz. és a 21/1999./VI.9./számú rendeletekkel módositott Iparűzési adóról szóló 29/1998./XII.16./sz.rendelete

BEVALLÁS a magánszemélyek kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemélyek talajterhelési adójáról

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

 

 

 

 

Közigazgatási dokumentumok

Közigazgatási dokumentumok táblázata:

Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásához

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről (bejelentésköteles termék esetén)

Bejelentés kereskedelmi tevékenység meszűnéséről
(bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység és működési engedély esetén)

Nyitva tartás módosításának bejelentése

Kérelem működési engedély és bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához

Bejelentés működési engedély megszűnéséről

Kérelem működési engedély iránt

Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedélyhez

Méhek bejelentő lapja

Méhek kijelentő lapja

Birtokvédelmi kérelem

Haszonélvezői hozzájárulás

Lakcím fiktívvé nyilvánítási kérelem

Tulajdonosi hozzájárulás

Kereskedelmi, igazgatási nyilvántartások táblázata:

Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

 

 

 

 

 

Építésügyi dokumentumok

Építésügyi dokumentumok táblázata:

Helyi építési szabályzat

Cserkeszőlő belterületi szabályozási terve

Cserkeszőlő külterületi szabályozási terve